Blog SportsWebinar > Nowinki > Rola mleka i produktów mlecznych we wzroście dziecka

Rola mleka i produktów mlecznych we wzroście dziecka

Spożywanie mleka jest często włączane jako ważny element zdrowej i zbilansowanej diety. Jest to pierwsza karma dla ssaków i zapewnia wszelką niezbędną energię i składniki odżywcze, aby zapewnić prawidłowy wzrost i rozwój, mając kluczowe znaczenie dla tworzenia masy kostnej.

Jakie składniki mleka stymulują wzrost?

Spożycie mleka krowiego i produktów mlecznych zwiększa liniowy wzrost u dzieci i powoduje wzrost dorosłego osobnika. Potwierdzają to badania obserwacyjne i interwencyjne głównie z krajów o niskim i średnim dochodzie. Jednak ostatnie przeglądy oparte głównie na badaniach z dobrze odżywionych populacji kwestionują ten związek.

Wydaje się, że w prawdopodobnych skutkach pośredniczy insulinopodobny czynnik wzrostu-1 i insulina – są one bardziej wyraźne w okresach wysokiej prędkości wzrostu. Sugeruje się, że kilka składników mleka krowiego stymuluje wzrost: wysoka jakość białka, biodostępne minerały, które są ważne dla wzrostu i być może laktoza.

Czy stymulacja wzrostu jest konieczna?

Wyższy wzrost osoby dorosłej wiąże się zarówno z pozytywnymi, jak i negatywnymi skutkami zdrowotnymi. Stymulacja wzrostu jest ważna w populacjach niedożywionych, ale w populacjach dobrze odżywionych może nie być istotna. Wysokie spożycie mleka krowiego, a tym samym wysokie spożycie białka we wczesnym okresie życia, może zwiększyć ryzyko późniejszej nadwagi i otyłości, podczas gdy wysokie spożycie białka w późniejszym dzieciństwie wydaje się być związane z niższym BMI w późniejszym dzieciństwie.

Znaczenie mleka w diecie człowieka

Badania epidemiologiczne potwierdzają odżywcze znaczenie mleka w diecie człowieka i wzmacniają możliwą rolę jego spożycia w zapobieganiu kilku przewlekłym chorobom, takim jak choroby sercowo-naczyniowe (CVD), niektóre formy raka, otyłości i cukrzycy. Wysokie spożycie nabiału może ograniczyć różnorodność diety i spowodować niedobór żelaza. Dlatego spożycie mleka nie powinno przekraczać 500 ml / dobę u małych dzieci. Większość produktów do leczenia niedożywienia zawiera białko mleczne ze względu na dobrze udokumentowany wpływ na wzrost i regenerację. Ponieważ jednak nabiał jest drogim składnikiem, brana jest pod uwagę potrzebna ilość i wpływ alternatywnych roślinnych źródeł białka.

 

1. Pereira PC.; Milk nutritional composition and its role in human health; Nutrition; 2014 Jun;30(6):619-27

2. Grenov B.,Larnkjaer A.,Molgaard C., Michaelsen KF.; Roleof Milkand Dairy Products in Growth of the Child; Nestle Nutrition Institute works hop series; 2020;93:77-90

 

Dodaj komentarz