Blog SportsWebinar > Nowinki > Doznałeś kontuzji? Medytuj!

Doznałeś kontuzji? Medytuj!

Urazy, kontuzje i przeciążenia są nieodłącznym elementem kariery zawodowej wielu zawodników. Niosą za sobą wiele negatywnych konsekwencji, zarówno na tle fizycznym jak i psychicznym. Od lat znane są fizyczne metody prewencji kontuzji, takie jak odpowiednie przygotowanie ciała do wysiłku, sposób odżywiania czy dbałość o regenerację. W ostatnich latach zaczęto zastanawiać się czy praktyka medytacji uważności (mindfulness) może przynosić konkretne korzyści dla sportowców w kontekście leczenia kontuzji i ich konsekwencji.

Wpływ praktykowania medytacji uważności na tolerancję bólu u sportowców – badanie [1]

Aby zrozumieć, czy uważność może odegrać rolę w procesie rehabilitacji urazów, naukowcy z University of Kent przeprowadzili testy na 20 sportowcach (14 mężczyznach, sześciu kobietach) w wieku od 21 do 36 lat, którzy odnieśli poważne obrażenia, uniemożliwiające im udział w sporcie przez więcej niż trzy miesiące.

Obie grupy kontynuowały normalne leczenie fizjoterapeutyczne, ale dodatkowo grupa interwencyjna ćwiczyła medytację uważności podczas jednej 90-minutowej sesji tygodniowo przez osiem tygodni.

Do oceny tolerancji bólu zastosowano test CPT, natomiast postrzeganie bólu mierzono za pomocą wizualnej skali analogowej. Inne zastosowane pomiary to Skala Świadomości Uważności (MAAS), Skala Niepokoju i Stresu (DASS) oraz Profil Stanów Nastroju (POMS).

Wyniki wykazały wzrost tolerancji na ból w grupie interwencyjnej oraz wzrost świadomości u kontuzjowanych sportowców. Ponadto nastąpiła obiecująca zmiana pozytywnego nastroju dla obu grup. Odnośnie wyników stresu/niepokoju wyniki wykazały znaczny spadek w poszczególnych sesjach.

W badaniu wykorzystano powszechną technikę medytacji, opartą na redukcji stresu opartej na uważności (MBSR), jako interwencję w celu wykorzystania w okresie rekonwalescencji kontuzjowanych sportowców – jest to pierwsze badanie z wykorzystaniem MBSR jako interwencji w tym celu.

Medytacja uważności a odczuwanie bólu – badanie [2]

W innym badaniu przeprowadzonym na Wake Forest Baptist Medical Center i opublikowanym w Journal of Neuroscience naukowcy również postanowili sprawdzić korelację między bólem a praktyką mindfulness. Zastosowali dwutorowe podejście – subiektywną ocenę bólu i obrazowanie mózgu – miało to na celu ustalenie, czy medytacja uważności jest jedynie efektem placebo.

Siedemdziesięciu pięciu zdrowych uczestników zostało losowo przydzielonych do jednej z czterech grup: medytacji uważności, medytacji placebo (medytacja „fikcyjna”), kremu przeciwbólowego placebo (wazelina) lub do grupy kontrolnej.

Ból został wywołany za pomocą sondy termicznej, która podgrzała niewielki obszar skóry uczestników do 49 stopni Celsjusza – jest to poziom, który większość ludzi uważa za bardzo bolesny. Następnie uczestnicy badania ocenili intensywność bólu (odczucie fizyczne) i nieprzyjemność bólu (reakcja emocjonalna). Mózgi uczestników zostały zeskanowane za pomocą obrazowania metodą rezonansu magnetycznego (ASL MRI) przed i po ich odpowiednich czterodniowych interwencjach grupowych.

Grupa medytacyjna uważności zgłosiła, że ​​intensywność bólu została zmniejszona o 27 procent i o 44 procent dla emocjonalnego aspektu bólu. W przeciwieństwie do tego krem ​​placebo zmniejszył uczucie bólu o 11 procent, a emocjonalny aspekt bólu o 13 procent. Wyniki badania sugerują, że medytacja placebo mogła zmniejszyć ból poprzez efekt relaksacyjny związany z wolniejszym oddychaniem.

Medytacja uważności zmniejszyła ból poprzez aktywację obszarów mózgu związanych z samokontrolą bólu, podczas gdy krem ​​placebo obniżył ból poprzez zmniejszenie aktywności mózgu w obszarach przetwarzania bólu (wtórna kora somatosensoryczna).

Autorzy tego badania uważają, że już cztery dwudziestominutowe, codzienne sesje medytacji mogłyby poprawić wyniki leczenia bólu w warunkach klinicznych. Podkreślają również, że ze względu na to, że badanie zostało przeprowadzone na zdrowych osobach, wyników nie należy uogólniać dla pacjentów z przewlekłym bólem.

Podsumowanie

Przeprowadzone badania sugerują, że włączenie do codzienności sportowca praktyki medytacji uważności może odegrać ważną rolę w procesie rehabilitacji urazów  poprzez odczuwanie bólu oraz w kontroli samopoczucia i subiektywnego poczucia świadomości. Praktyka mindufulness pozytywnie wpływa również na odczuwanie stresu i niepokoju, co jest również niezwykle istotne w kontekście codziennej pracy sportowca.

 

[1] Warhel Asim Mohammed, Athanasios Pappous, Dinkar Sharma., Effect of Mindfulness Based Stress Reduction (MBSR) in Increasing Pain Tolerance and Improving the Mental Health of Injured Athletes., Frontiers in Psychology, 2018;

[2] Wake Forest Baptist Medical Center., Mindfulness meditation trumps placebo in pain reduction., Journal of Neuroscience, 10 November 2015;

Dodaj komentarz